Plné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím zaškrtávacího políčka výslovně souhlasím s tím, aby Pavel Křepelka.coach, se sídlem Madridská 26, Praha 10, 10100, IČ: 61821373,  jakožto Správce, zpracovával manuálně i automatizovaně, včetně profilování, mé osobní údaje, a to jméno, příjmení a elektronickou (e-mailovou) adresu, za účelem nabízení služeb Správce, resp. zasílání obchodních sdělení (Newsletter) Správcem v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
Souhlas uděluji ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé.
Souhlas s výše uvedeným zpracováním mých osobních údajů poskytuji dobrovolně, a to na dobu 10 let od jeho poskytnutí.
Beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat kliknutím na aktivní odkaz, který je obsažen v každém zaslaném obchodním sdělení.
Jsem si vědom/a, že mám právo na přístup k mým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, omezení zpracování či výmaz, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.