Summit

Kilimanjaro 2013, 5895m n.m.

Kam byste chtěli vystoupat vy?

Koučování je proces kontinuální podpory koučovaného, který vede k zvyšování jeho kompetence a k dosahování jeho vlastních profesních i osobních cílů. Koučování umožní partnerovi pochopit jeho vlastní zdroje a dojít tam, kde si bude umět sám pomoci.

Smyslem koučování je pomoc lidem aby měli ve svém životě úspěch, zvyšovala se jejich sebedůvěra, rostl u nich respekt k jinakosti, jejich potenciál. Podstatou jeho definice je, že v něm jde o filozofický pohled na člověka a vnímání širších souvislostí jeho existence. V koučování se rodí v člověku nový obraz jeho světa a bytí v něm. Posláním kouče je napomáhat lidem ke změnám, usnadňovat jim život, rozvíjet je k samostatnosti a uvědomování si toho, co chtějí. Přináší lidem do jejich myšlenkového závěru širší souvislosti a otázky po vyšší kvalitě jejich života.

Lidé v sobě mají potenciál, o kterém mnohdy nevědí, nevyužívají ho a nebo s ním neumí pracovat. Kouč se stává průvodcem v uvolňování tohoto potenciálu. Pomáhá jim zastavit běh svého života, rozhlédnout se, vnímat jeho vrcholy, roviny i hlubiny, objevit cit pro netušené souvislosti. Síla působení kouče spočívá v umění klást otázky a důvěře v sílu klienta si na tyto otázky odpovídat.*

*upravený text o koučování zástupců profesních organizací koučů působících v České republice

Koučování v pohybu

Pojďte to zkusit jinak, co si třeba vyrazit na brusle, běhat nebo Nordic Walking a během pohybu se věnovat vlastnímu rozvoji při koučovacím rozhovoru. Míst a tras mám ověřeno spousty.

Praxe mi ukazuje, že takovéto setkání je často efektivnější, uvolněnější a ještě prospějete vlastnímu tělu.

NAHORU