Doporučená velikost skupiny 4-6 členů. Délka koučování v rozsahu 5-7 hodin.

Skupinové Koučování

Individuální koučování využívá sílu skupiny s cílem dosáhnout co nejefektivnějšího řešení společného cíle. Základem je jasný cíl koučování, na kterém je koučovaná skupina ochotna pracovat.

Skupinové koučování je mnohem efektivnější než brainstorming a podobné skupinové aktivity. Výstupem koučování je totiž jasný, individuální plán každého člena skupiny, zaměřený na řešení zadání zadavatele v kontextu každého člena.

Dalším efektivním výstupem skupinového koučování je vzájemné obohacení a ovlivnění členů skupiny individuálním přemýšlením, vlastními zjištěními, objevy a nápady, čímž se každý člen koučování stává zároveň vynikajícím zdrojem nápadů a inspirací pro ostatní členy koučování.

 

Skupinové koučování jde mnohem dále než jen moderování skupiny. V rámci skupinového koučování pracujeme nejen na společném tématu, ale také na individuální cestě každého koučovaného směřující k společnému cíli.

Výhodou pro zadavatele je také úspora času. Skupinové koučování je mnohem efektivnější, jednotliví účastníci mají dostatek času na řešení svých souvisejících témat.

Základ pro skupinové koučování je písemná objednávka zadavatele, vyjednaná na koučovacím setkání s koučem. Objednávka je obvykle formulována ve vyšším kontextu, popisující očekávané změny v chování a fungování koučované skupiny.

NAHORU