FOUR DECISIONS – testy pro váš růst

TEST ROCKEFELLEROVÝCH NÁVYKŮ

Probíhají všechny procesy ve vaší společnosti bez zbytečných komplikací?
Pomáhají tyto procesy vaší ziskovosti?
Kolik období po sobě se vám podařilo dosáhnout cílů, které jste si stanovili?
 
OVĚŘTE SI POMOCÍ DESETI ROCKEFELLEROVÝCH NÁVYKŮ, JAK JSTE NA TOM SE ŠPIČKOVOU REALIZACÍ VE VAŠÍ SPOLEČNOSTI?
 
Na každou z deseti otázek odpovězte hodnocením 0-10 /0-nejméně, 10- nejvíce/.

Tým vedení firmy je zdravý a sladěný /respekt, důvěra, konstruktivní diskuse, zvládání konfliktu, zápal atp/.
Všichni se zaměřují na jednu klíčovou úlohu, která musí být splněna v daném kvartálu proto, aby se firma posunula vpřed.
Firma má nastavený systém pravidelné komunikace. Informace procházejí firmou přesně a rychle.
Každé oddělení a tým má stanovenou jednu osobu ručící za dosahování určených cílů.
Pravidelně jsou sbírány a vyhodnocovány názory zaměstnanců s cílem odhalovat překážky a příležitosti.
Reportování a analýza názoru zákazníků jsou stejně pravidelné a přesné, jako finanční reporting.
Firma opravdu \"žije\" svými hodnotami a účelem \"proč\" existuje.
Všichni rozumí jasné tržní pozici společnosti, kdo jsou zákazníci, na jaké trhy a s čím míří.
Každý zaměstnanec umí říci, na základě kvantitativních ukazatelů, zda má dobrý či špatný týden.
Firemní plány, výsledky a výkonnost jsou viditelné celé firmě.