FOUR DECISIONS – testy pro váš růst

Jak účinná je vaše strategie?

Dokážete vyjádřit vaši strategii srozumitelně? Pomáhá vám vaše strategie v růstu vašich příjmů?

OVĚŘTE SI POMOCÍ DESETI OTÁZEK VERNE HARNISHE, AUTORA SVĚTOVÉHO BESTSELLERU SCALING UP, JAK JSTE NA TOM SE STRATEGIÍ VE VAŠÍ SPOLEČNOSTI.

 

Na každou z deseti otázek odpovězte hodnocením 0-10 /0-nejméně, 10- nejvíce/.


Každý z vašich zaměstnanců zná a umí vysvětlit dlouhodobý cíl společnosti - vaši severku, za kterou jdete.
Všechny klíčové ukazatele, které přesně měří hodnotu z pohledu zákazníka, jsou graficky znázorněny.
Všichni manažeři dokáží vyjádřit firemní strategii v jedné větě.
Vrcholový management firmy se pravidelně, minimálně jednou měsíčně na půl dne, věnuje strategickému plánování firmy.
Máme jeden hlavní ukazatel, který je ekonomickým motorem (otáčkoměrem) celé firmy.
Máme jasně identifikovány hlavní ukazatele a měřitelné proměnné, které ovlivňují růst naší společnosti.
Nadřízení, manažeři a specialisté kontrolingu si vyhrazují pravidelně čas na zhodnocení vývoje společnosti vzhledem k čtvrtletním a ročním plánům.
Jasně rozumíme tomu proč s námi naši zákazníci spolupracují a jakou k tomu mají motivaci.
Pokud bychom umožnili našim zákazníkům rozhodovat o tom, kolik zaplatí za naše produkty a služby, jen na základě jejich odhadu, dle toho jaký pro ně měl produkt nebo služba hodnotu, zaplatili by pokaždé 100% našich faktur.
Máme jasnou a unikátní konkurenční nebo unikátní výhodu, která je v souladu se stěžejními potřebami našich zákazníků.