Dostatek Kapitálu

Cash to je prostě kyslík, kterého je třeba mít dostatek, abyste měli možnosti růst a dělali moudrá rozhodnutí.

Máte konzistentní zdroje hotovosti, které jsou pohonem vašeho dalšího růstu?


 

Abyste nebyli závislí na externích zdrojích financování je třeba neustále, využitím zkušeností a intelektu vašeho týmu, vyhledávat další zdroje cash, o kterých jste nevěděli.
Například pomocí Hotovostní Cyklu (Cash ConversionCycle) a jeho čtyři fází Prodej, Výroba, Produkce, Fakturace.

Ty nejúspěšnější společnosti využívají Akcelerační Strategii pro zlepšení toku Cash napříč celou organizací.

Související sada nástrojů pro Váš další růst

Chcete vědět více. Napište mi...

NAHORU